SHOP

No products in the cart.

Your address will show here +12 34 56 78
Naziv projekta:
„NU OLIVE OIL-ZNAK HRVATSKE KVALITETE, referentne oznake: KK.03.2.1.11.0126
Naziv korisnika: GREEN RETREAT d.o.o.
Kratki opis projekta: Glavna aktivnost ovoga projektnog prijedloga je uvođenje “Znaka kvalitete” za liniju proizvoda „NU maslinova ulja NU- BOUTIQUE EXTRA VIRGIN OLIVE OIL“. Projektom će se uvesti znak kvalitete „Hrvatska kvaliteta“ za proizvode tvrtke kojim će se povećati konkurentnost te prepoznatljivosti proizvoda na tržištu.
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je uvođenje znaka kvalitete “Hrvatska kvaliteta” te prava korištenja znaka za liniju proizvoda „NU maslinova ulja NU- BOUTIQUE EXTRA VIRGIN OLIVE OIL“ koja obuhvaća 3 proizvoda: NU PURE, NU FILTERED i NU CHILLI. Primjenom znaka kvalitete “Hrvatska kvaliteta” za proizvode koje tvrtka nudi potvrditi će se razina kvalitete proizvoda, čime će se osigurati preduvjeti za povećanja i porast prihoda od prodaje proizvoda te doprinijeti stvaranju vlastitog identiteta i prepoznatljivosti kako na postojećem tržištu tako i na novim potencijalnim tržištima.
 
Ukupna vrijednost projekta: 16.000,00 kn
EU sufinanciranje projekta: 16.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 08.04.2021. – 08.04.2024. godine
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Project title:
„NU OLIVE OIL-CROATIAN QUALITY SIGN, reference marks: KK.03.2.1.11.0126
User name: GREEN RETREAT d.o.o.
Brief description of the project: The main activity of this project proposal is the introduction of the “Quality Mark” for the product line “NU olive oil NU-BOUTIQUE EXTRA VIRGIN OLIVE OIL”. The project will introduce a quality mark “Croatian quality” for the company’s products, which will increase the competitiveness and recognition of products on the market.
 
Objectives and expected results of the project: The aim of the project is to introduce the quality mark “Croatian quality” and the right to use the mark for the product line “NU olive oil NU-BOUTIQUE EXTRA VIRGIN OLIVE OIL” which includes 3 products: NU PURE, NU FILTERED and NU CHILLI. The application of the “Croatian Quality” quality mark for the products offered by the company will confirm the level of product quality, which will ensure the preconditions for increasing and increasing sales revenue and contribute to creating your own identity and recognition in existing markets and new potential markets.
 
Total project value: HRK 16,000.00
EU co-financing of the project: HRK 16,000.00
Project implementation period: 08.04.2021. – 08.04.2024. years
 
The project was co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund